Tofacitinib (Xeljanz▼): obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC - Direct Healthcare Professional Communication) o povečanem tveganju za vensko trombembolijo in povečanem tveganju za resne in smrtne okužbe pri bolnikih zdravljenih z zdravilom Xeljanz (tofacitinib).

Obvestilo je dostopno na naslednji Opens external link in new windowpovezavi.