Objava rezultatov javnega natečaja - izdelava celostne podobe JAZMP

Direktorica Javne agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju JAZMP), Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, na podlagi ocenitve ponudb, prispelih za javni razpis Izdelava celostne podobe JAZMP, objavljenem na spletni strani  JAZMP dne, 8.7.2016, številka objave JN0516, izdaja naslednje

Obvestilo o izidu natečaja

Glede na točkovanje, ki ga je opravila petčlanska strokovna komisija sestavljena iz zaposlenih na JAZMP, je točkovanje naslednje:

 

Ime/šifra ponudnika

Število točk (max. 125)

ARNOLDVUGA+ vizualne komunikacije d.o.o.

111

LJUDJE, strategija, oblikovanje in komunikacija, d.o.o.

109

4WEB, programska oprema in storitve ter trgovina, d.o.o.

85

BARBARA CIUHA - oblikovalka vidnih sporočil

85

Srce

84

STSTY

66

Strokovna komisija je uporabila merilo najvišja skupna ocena.

Skladno s pogoji natečaja bodo prve štiri oddane ponudbe z najvišjim številom točk prejele razpisano nagrado. Glede na dejstvo, da imata dva ponudnika isto število točk, se bo nagrada za tretje mesto porazdelila.