OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

Skladno z Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) in Pravilnikom o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomočki (Uradni list RS, št. 37/10) morajo poslovni subjekti, ki opravljajo dejavnost proizvodnje ali prometa z medicinskimi pripomočki izpolnjevati ustrezne pogoje in zahteve določb omenjenih aktov, ki se nanašajo na dejavnosti proizvodnje ali prometa.

Na področju opravljanja dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov JAZMP vodi in upravlja naslednje registre:

Scroll to Top