SPLOŠNO

V Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomo─Źki na debelo se vpisujejo:

  • poslovni subjekti s sede┼żem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomo─Źki na debelo,
  • uvozniki medicinskih pripomo─Źkov s sede┼żem v Republiki Sloveniji.

Poslovni subjekt, ki se vpisuje v omenjeni register mora izpolnjevati dolo─Źbe Zakona o medicinskih pripomo─Źkih (Uradni list RS, ┼ít. 98/09) in Pravilnika o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomo─Źki (Uradni list RS, ┼ít. 37/10).

Promet z medicinskimi pripomo─Źki na debelo je nakupovanje medicinskih pripomo─Źkov in njihova nadaljnja prodaja poslovnim subjektom, ki jih kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali registrirane dejavnosti.

Uvoz medicinskih pripomo─Źkov na debelo je promet medicinskih pripomo─Źkov iz tretjih dr┼żav na ozemlje Evropske unije. Poslovni subjekt, ki opravlja promet z medicinskimi pripomo─Źki na debelo lahko uva┼ża le medicinske pripomo─Źke, za katere ima proizvajalec medicinskih pripomo─Źkov iz tretjih dr┼żav poobla┼í─Źenega predstavnika s sede┼żem na ozemlju Evropske unije.

POSTOPEK VPISA, SPREMEMBE IN IZBRISA IZ REGISTRA POSLOVNIH SUBJEKTOV, KI OPRAVLJAJO PROMET Z MEDICINSKIMI PRIPOMO─îKI NA DEBELO

Vpis v register se izvede na podlagi vloge predlagatelja, ki se jo lahko vlo┼żi na predlaganih obrazcih, najpozneje v 15 dneh po za─Źetku opravljanja dejavnosti.

Vpis spremembe v register se izvede na podlagi vloge predlagatelja, ki se jo lahko vlo┼żi na predlaganih obrazcih, najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi spremembe.

Izbris iz registra se izvede na podlagi pisne zahteva predlagatelja, katera mora vsebovati akt organa upravljana poslovnega subjekta ali drug dokument iz katerega je razvidno prenehanja opravljana ustrezne dejavnosti ali prenehanje delovanje poslovnega subjekta.

STROŠKI POSTOPKA

Stro┼íki postopka vpisa, spremembe vpisa ali izbris iz Registra poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomo─Źki na debelo skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, ┼ít. 106/2010 – uradno pre─Źi┼í─Źeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J IN 32/16) zna┼íajo 4,50 EUR in jih je potrebno nakazati na ra─Źun:

Ra─Źun ┼ít.: 01100-1000315637, sklic ┼ít.: 11 27650-7111002 z navedbo upravi─Źenca pla─Źila: Upravna taksa – dr┼żavne Ljubljana (obvezno!) 

Potrdilo o pla─Źilu je kot dokazilo potrebno prilo┼żiti vlogi.

OBRAZCI

Za priglasitev vpisa, spremembe podatkov ali izbrisa iz omenjenega registra izpolnite naslednji obrazec:

Predlagatelji bodo potrdilo o vpisu v Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomo─Źki na debelo prejeli po elektronski po┼íti na naslov, ki je bil naveden na vlogi.

V kolikor ┼żelite potrdilo o vpisu za ┼że vpisan poslovni subjekt, prosimo izpolnite spodnji obrazec. 

Potrdilo se izda najpozneje v 15 dneh od prejema zahtevka in je brezpla─Źno.

Scroll to Top