Izdaja odločbe o ugotavljanju pogojev za opravljanje dejavnosti

Novi pravilnik, ki bo podrobnejše določal pogoje opravljanja prometa z zdravili na drobno, je v pripravi.

Scroll to Top