REGISTER POSREDNIKOV V PROMETU

Poslovni subjekti s sede┼żem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost posredni┼ítva v prometu z zdravili ali u─Źinkovinami na debelo, pred za─Źetkom opravljanja dejavnosti priglasijo svojo dejavnost pri JAZMP za vpis v javno dostopen register posrednikov v prometu z zdravili in u─Źinkovinami.

JAZMP o vpisu v register posrednikov v prometu z zdravili in u─Źinkovinami izda potrdilo.

Seznam subjektov  s sede┼żem v RS, ki opravljajo dejavnost posredni┼ítva v prometu na debelo in so objavljeni na spletni strani JAZMP, vsebuje polni naziv posrednika in   stalni naslov.

O spremembi podatkov, ki so bili predmet vpisa v register iz prvega odstavka tega ─Źlena, posredniki v prometu z zdravili in u─Źinkovinami takoj obvestijo JAZMP.

Za vlogo za vpis, spremembo in izbris  iz registra posrednikov v prometu z zdravili in u─Źinkovinami se pla─Źa upravna taksa.

Predpisani obrazec ne obstaja.

Scroll to Top