IZDAJA, SPREMEMBE IN PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

  • Smernice predlagateljem (poglavje "Electronic Application Form"; eAF):

          http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-6/index_en.htm 

          http://esubmission.ema.europa.eu/eaf/index.html 

  • Predlagatelji naj upoštevajo tudi vsa ostala navodila in novosti v zvezi načinom, obliko in formati vlog na skupni spletni strani EMA: 

          http://esubmission.ema.europa.eu/tiges/vetesub.htm  

POROČANJE O NEŽELENIH UČINKIH

ZDRAVILA NA TRGU

Opomba: Namesto delovne šifre zdravila vnesete številko dovoljenja za promet.

POTRDILA