IZDAJA, SPREMEMBE IN PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

UPORABA OVOJNINE V TUJEM JEZIKU Z NALEPKO V SLOVENSKEM JEZIKU

UVOZ ALI VNOS ZDRAVIL

PORO─îANJE O NE┼ŻELENIH U─îINKIH

KLINIČNA PRESKUŠANJA

ZDRAVILA NA TRGU

Opomba: Namesto delovne šifre zdravila vnesete številko dovoljenja za promet.

POTRDILA

 

Scroll to Top