IZDAJA, SPREMEMBE IN PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

UVOZ ALI VNOS ZDRAVIL

POROČANJE O NEŽELENIH UČINKIH

KLINIČNA PRESKUŠANJA

ZDRAVILA NA TRGU

Opomba: Namesto delovne šifre zdravila vnesete številko dovoljenja za promet.

POTRDILA

Scroll to Top