IZDAJA, SPREMEMBE IN PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

  • Smernice predlagateljem (poglavje "Electronic Application Form"; eAF):

          http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-6/index_en.htm 

  • Spletna stran z e-obrazci (eAF) in obvestili v zvezi z roki obvezne uporabe le-teh: 

          http://esubmission.ema.europa.eu/eaf/index.html

POROČANJE O NEŽELENIH UČINKIH

ZDRAVILA NA TRGU

Opomba: Namesto delovne šifre zdravila vnesete številko dovoljenja za promet.

POTRDILA