1 - Besedila SPC, PIL, ovojnina


Iskanje:


Za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (v nadaljevanju: zdravila), ki jim je JAZMP izdala dovoljenje za promet z zdravilom, v tem delu spletne strani objavljamo aktualna odobrena besedila SPC (Povzetek glavnih značilnosti zdravila), PIL (Navodila za uporabo zdravila) in ovojnine zdravil. 

Zdravila so razporejena v mape glede na začetno črko imena zdravila (seznam po abecednem vrstnem redu na levi). 

V primerih zdravil, za katera je bila po odobritvi besedil priglašena sprememba imetnika dovoljenja za promet z zdravilom, so odločbe o teh spremembah priložene k besedilom posameznega zdravila, vsebina odločb pa se v relevantnih točkah besedil ustrezno upošteva.

Stran je opremljena tudi z iskalnikom, preko katerega se lahko po vtipkanih iskalnih pogojih išče po imenih map (imenih zdravil), imenih dokumentov (imenih gradiva oz. besedil) in tudi znotraj samih dokumentov (vsebina) - način iskanja se izbere s pomočjo dveh spustnih seznamov, ki se nahajata pri vnosnem polju za iskalni pogoj.

Ostali podatki o dovoljenjih za promet z zdravili, predvsem o veljavnosti dovoljenj za promet z zdravilom, so dostopni na Opens internal link in current windowseznamu zdravil.