Opredelitev (razvrščanje) izdelkov

Opredelitev (razvrščanje) izdelkov

Več

Izobraževalna gradiva za varno uporabo zdravil

Objave zadnjih različic gradiv, odobrenih s strani JAZMP in za katera imetnik DzP soglaša z objavo

Več

Anketa o spremljanju farmakovigilančnih obvestil

Anketa o spremljanju farmakovigilančnih obvestil namenjena splošni javnosti

Več