Pristojbine in takse

Navodila za plačevanje:

Predpisi:

  • Tarifa JAZMP
  • Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil (Uradni list RS, št. 65/2011)
  • Pravilnik o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 37/2010)
  • Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016