Medicinski pripomočki

Splošno o medicinskih pripomočkih

Ta del spletne strani omogoča dostop do splošnih informacij iz področja medicinskih pripomočkov

Več

Izjava o prosti prodaji

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o izdaji Izjave o prosti prodaji

Več

Informacije o priglašenih organih

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o priglašenih organih

Več

Registracija poslovnih subjektov

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o vpisu poslovnih subjektov v registre dejavnosti

Več

Vigilanca medicinskih pripomočkov

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o vigilanci medicinskih pripomočkov

Več

Razvrstitev izdelka med medicinske pripomočke

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o razvrstitvi izdelkov med medicinske pripomočke

Več

Registracija medicinskih pripomočkov

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o registraciji medicinskih pripomočkov

Več

Klinične raziskave in študije ovrednotenja delovanja

Dostop do informacij o priglasitvah kliničnih raziskav in študij ovrednotenja delovanja

Več

Informacije o strokovnem svetovanju

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o strokovnem svetovanju

Več