Medicinski pripomočki

AKTUALNE INFORMACIJE:

Združeno kraljestvo je 1. 2. 2020 izstopilo iz Evropske unije in bo z iztekom prehodnega obdobja, z dnem 1. 1. 2021 postalo tretja država. Ne glede na dogovor, ki bo sklenjen med EU in ZK, bo do nekaterih sprememb prišlo ob vsakem scenariju. Več informacij lahko najdete na naslednji POVEZAVI.

Z dnem 26. 5. 2021 se v Republiki Sloveniji, kot tudi celotni Evropski uniji, začne uporabljati nova evropska Uredba o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR), eno leto kasneje pa tudi nova Uredba o in vitro diagnostičnih pripomočkih (EU) 2017/746. Več informacij o novih uredbah in o tem kakšne spremembe prinašata ter kako zadevata pripomočke in gospodarske subjekte, ki delujejo na podorčju pripomočkov, lahko najdete na naslednji POVEZAVI.

Ta del spletne strani omogoča dostop do splošnih informacij iz področja medicinskih pripomočkov

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o vpisu poslovnih subjektov v registre dejavnosti

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o registraciji medicinskih pripomočkov

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o izdaji Izjave o prosti prodaji

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o vigilanci medicinskih pripomočkov

Dostop do informacij o priglasitvah kliničnih raziskav in študij ovrednotenja delovanja

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o priglašenih organih

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o razvrstitvi izdelkov med medicinske pripomočke

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij o strokovnem svetovanju

Scroll to Top