Humana zdravila

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij, ki se nanašajo na zdravila za uporabo v humani medicini ter njihovo strokovno in zakonsko ureditev.

Primerna ureditev področja zdravil za uporabo v humani medicini je pomemben del prizadevanj družbe za varovanje javnega zdravja. V Republiki Sloveniji so zdravila urejena z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/2014, v nadaljevanju zakon) in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, zanje pa je pristojna Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

V skladu z zakonodajo na področju zdravil je zdravilo vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so predstavljene z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh. Za zdravilo velja tudi vsaka snov ali kombinacija snovi, ki se lahko uporablja pri ljudeh z namenom določitve diagnoze ali da bi se ponovno vzpostavile, izboljšale ali spremenile fiziološke funkcije preko farmakološkega, imunološkega ali presnovnega delovanja.


Opis področja

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij, ki se nanašajo na zdravila

Več

Opredelitev (razvrščanje)

Opredelitev (razvrščanje) izdelkov

Več

Klinična preskušanja in sočutna uporaba zdravil

Dostop do informacij, ki se nanašajo na klinična preskušanja zdravil in sočutno uporabo zdravil

Več

Poslovne donacije zdravil

Seznam priglašenih poslovnih donacij

Več

e-dokumentacija

Vloge v elektronski dokumentaciji

Več

Podatki o zdravilih

Podatkovna baza zdravil in drugih seznamov na področju zdravil za uporabo v humani medicini

Več

Prepovedane droge

Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora

Več

Cene zdravil

Področje cen zdravil je v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o zdravilih

Več

Obrazci

Obrazci s področja zdravil za uporabo v humani medicini

Več

Informacije s področja regulative

Dostop do informacij, ki se nanašajo na področje regulative zdravil za uporabo v humani medicini

Več

Farmakovigilanca

Informacije, ki se nanašajo na farmakovigilanco in neželene učinke

Več

Pristojbine in takse

Pristojbine in takse

Več

HTA

Informacije, ki se nanašajo na področje vrednotenja zdravstvenih tehnologij

Več

Zaščitni elementi

Zaščitni elementi

Več