Vloge v elektronski obliki

JAZMP sprejema vloge v elektronski obliki in sicer v formatih eCTD za zdravila za uporabo v humani in vNeeS za zdravila za uporabo v veterinarski medicini. Predlagatelji morajo  v elektronski obliki pošiljati vse vrste vlog za pridobitev in vzdrževanje DzP za zdravila za uporabo v humani medicini, vključno z rednimi posodobljenimi poročili o varnosti zdravila.

Vloge v elektronski obliki JAZMP sprejema za MRP, DCP in NP postopke. Ob oddaji priporočamo uporabo predlog spremnih dopisov, ki jih najdete spodaj, ali predlog spremnih dopisov, objavljenih na spletni strani HMA (www.hma.eu). Podrobne informacije v zvezi z vlogami v elektronski obliki so na spletni strani http://esubmission.ema.europa.eu.

Arhiv:

Scroll to Top