Politika varstva zasebnosti

 1. Varstvo osebnih podatkov

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomo─Źke (v nadaljevanju: JAZMP) zbira in obdeluje osebne podatke za namen izvajanja javnih nalog, ki jih dolo─Źa zakonodaja s podro─Źja zdravil, medicinskih pripomo─Źkov, krvi in krvnih pripravkov, kakovosti in varnosti ─Źlove┼íkih tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami skupin II in III ter lekarni┼íke dejavnosti. Za zagotavljanje visokega nivoja varstva osebnih podatkov so na JAZMP sprejeta ustrezna notranja pravila ter mehanizmi, ki prepre─Źujejo zlorabo ali kakr┼ínokoli nepoobla┼í─Źeno obdelavo.

Obdelava va┼íih osebnih podatkov je strogo omejena na obdelavo s strani tistih zaposlenih na JAZMP, ki va┼íe osebne podatke nujno potrebujejo za izvajanje delovnih nalog. V dolo─Źenih primerih va┼íe osebne podatke obdelujejo pogodbeni obdelovalci, s katerimi ima JAZMP sklenjeno pisno pogodbo, pristojni dr┼żavni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti ter druge osebe, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

JAZMP zbira in druga─Źe obdeluje osebne podatke le:

 • ─Źe gre za izpolnjevanje zakonskih obveznosti JAZMP,
 • ─Źe je obdelava nujna za opravljanja naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene JAZMP z zakonom,
 • na podlagi soglasja,
 • ─Źe gre za sklepanje in izvajanje pogodb,
 • na podlagi zakonitega interesa,
 • ─Źe gre za nujne primere za za┼í─Źito ┼żivljenjskih interesov posameznika.

Pri obdelavah osebnih podatkov nikjer ne poteka avtomatizirano sprejemanje odlo─Źitev ali profiliranje.

2.      Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Upravljavec osebnih podatkov je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomo─Źke (JAZMP), Sloven─Źeva ulica 22, 1000 Ljubljana, telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, e-po┼íta: .

Za morebitna vpra┼íanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov in uveljavljanjem pravic, ki vam jih omogo─Źa zakonodaja, se lahko obrnete na poobla┼í─Źeno osebo za varstvo osebnih podatkov: Damjan Bona─Ź, e-po┼íta: , telefon: +386 (0)8 2000 500.

3.      Pravice posameznikov

Na podlagi pravice posameznika do seznanitve o obdelavi lastnih osebnih podatkov, JAZMP na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

 • zagotovi informacijo, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo ali ne,
 • omogo─Źi dostop do osebnih podatkov, ki se obdelujejo (vpogled in izdelava kopije),
 • seznani posameznika z namenom obdelave, vrsto osebnih podatkov ter obdobjem hrambe,
 • zagotovi informacije o viru osebnih podatkov,
 • zagotovi informacije o tem, komu je bil omogo─Źen dostop do osebnih podatkov, za kak┼íen namen in na kateri pravni podlagi,
 • omogo─Źi informacijo o obstoju pravice do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov ali obstoju pravice do ugovora taki obdelavi,
 • omogo─Źi informacijo o pravici do vlo┼żitve prito┼żbe pri nadzornem organu,
 • omogo─Źi informacijo o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odlo─Źitev,
 • omogo─Źi informacijo o prenosih osebnih podatkov v tretje dr┼żave in za┼í─Źitnih ukrepih.

Poleg pravice do dostopa oziroma seznanitve, JAZMP na zahtevo posameznika odlo─Źa tudi o drugih pravicah posameznikov in sicer do: popravka ali izbrisa osebnih podatkov, preklica obdelave (v primeru pravne podlage privolitve), omejitve obdelave osebnih podatkov ali ugovora obdelavi ter pravici do prenosljivosti podatkov. Ve─Ź informacij o pravicah posameznikov je dostopnih na spletni strani Informacijskega poobla┼í─Źenca https://tiodlocas.si/.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posameznik vlo┼żi pisno (po elektronski ali navadni po┼íti ali na sede┼żu JAZMP) ali ustno na zapisnik. Zahteva mora biti razumljiva in mora poleg opredelitve zahteve obsegati osebno ime posameznika ter druge podatke, ki so potrebni za dolo─Źitev osebnih podatkov, na katere se zahteva nana┼ía oziroma za re┼íitev zahteve, morebitne podatke o poobla┼í─Źencu ali zastopniku posameznika ter opredelitev oblike, v kateri ┼żeli posameznik prejeti odgovor.

─îe je zahteva nepopolna ali nerazumljiva, JAZMP posameznika pozove, da odpravi pomanjkljivosti. Poziv za odpravo pomanjkljivosti se v obliki pisnega sporo─Źila po┼ílje posamezniku na naslov, ki ga je navedel v zahtevi oziroma s katerega je poslal zahtevo. ─îe posameznik pomanjkljivosti ne odpravi v roku, ki je dolo─Źen v pozivu, JAZMP posameznika s pisnim sporo─Źilom obvesti, da njegove zahteve ni mogo─Źe obravnavati oziroma zahtevo zavr┼że.

JAZMP lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva dodatne potrebne informacije. Ugotavljanje identitete posameznika pri zahtevah, vlo┼żenih po elektronski po┼íti, se lahko izvaja tudi z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, s potrditvijo vloge v papirni obliki ali osebno ali na na─Źin osebne vro─Źitve odlo─Źitve JAZMP o zahtevi na uradni naslov posameznika ali na naslov, s katerim JAZMP razpolaga.

JAZMP informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi zahteve posameznika, na katerega se osebni podatki nana┼íajo, zagotovi brez nepotrebnega odla┼íanja in najkasneje v roku enega meseca od prejema popolne vloge. Ta rok se lahko po potrebi podalj┼ía za najve─Ź dva dodatna meseca ob upo┼ítevanju zapletenosti in ┼ítevila zahtev. O tem JAZMP pravo─Źasno obvesti posameznika, najkasneje pa v roku enega meseca po prejemu zahteve, skupaj z razlogi za zamudo in informacijo o mo┼żnosti prito┼żbe.

Posameznik lahko v 15 dneh od prejema odlo─Źitve vlo┼żi prito┼żbo pri Informacijskem poobla┼í─Źencu.

Posameznik lahko zahtevo naslovi na elektronski naslov oziroma po po┼íti na naslov JAZMP, Sloven─Źeva ulica 22, 1000 Ljubljana.

Zahtevek se lahko poda s pomo─Źjo neobveznega obrazca:

V primeru kr┼íitve varstva va┼íih osebnih podatkov se lahko prito┼żite nadzornemu organu: Informacijski poobla┼í─Źenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ().

Scroll to Top