Svet agencije

Marko Rupret (predsednik)
Andreja Jerina (podpredsednica)

Matija Centrih
Dr. Mirjana Gašperlin
Miran Golub
Dr. Janez Posedi
Mag. Marjan Tacer

Mandat: 13.12.2016 – 12.12.2021