JAZMP je zavezana k zagotavljanju visoke kakovosti poslovanja s strankami na vseh področjih svoje pristojnosti. 

V primeru, da katerakoli zainteresirana stran želi podati povratno informacijo glede  kakovosti naših storitev, obstaja formalen postopek obravnavanja povratnih informacij strank (npr. pritožb, predlogov, pripomb, vprašanj, kritik in pohval). JAZMP bo preiskala vsako vašo povratno informacijo na zaupen, objektiven način in pravočasno. Vaša povratna informacija ne bo vplivala na vaše poslovanje in stike z JAZMP. Kjer bo to primerno, bomo sprejeli ustrezne korektivne ukrepe z namenom izboljšanja kakovosti našega poslovanja s strankami.

Povratne informacije o kakovosti poslovanja lahko podate na različne načine, in sicer preko:

Povratno informacijo lahko podate komurkoli na JAZMP, lahko je podpisana ali anonimna.

V primeru pritožb prosimo, da navedete podrobnosti o datumu nastanka primera, o katerem poročate, podatke o tem, s čimer ste nezadovoljni, ime osebe, s katero je povratna informacija povezana, vaše kontaktne podatke (razen, če želite ostati anonimni) in vse druge podatke ali dokumentacijo v zvezi z vašo informacijo. Zaradi učinkovitejšega reševanja povratne informacije je zaželeno, da jo sporočite čimprej.

Če potrebujete pomoč pri oblikovanju pritožbe, prosim kontaktirajte JAZMP v najkrajšem možnem času.

Če niste zadovoljni z odgovorom na povratno informacijo, prosim, da svoje razloge za nezadovoljstvo in vašo pritožbo predate v nadaljnjo preiskavo, in sicer direktorju JAZMP.

Opisan postopek zajema povratne informacije glede kakovosti poslovanja s strankami, vendar ne zajema:

  • Pritožb na odločitve iz regulatornih in inšpekcijskih nalog JAZMP, pri reševanju katerih upoštevajte navedbe v pravnem pouku dokumenta, ki vsebuje odločitev, na katero se pritožujete.
  • Izdanih računov, pri reševanju katerih upoštevajte navedbe o dovoljenem času za reklamacije blaga/storitve.
  • Zadeve, ki so predmet sodnega spora z JAZMP. 
Scroll to Top