Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (VZT – HTA)

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (angl. Health Technology Assessment – HTA) pridobiva na svojem pomenu kot del sistemskih pristopov, ki prebivalcem Republike Slovenije in Evropske unije zagotavljajo dostopnost do pomembnih zdravil. V prvi vrsti je HTA namenjena ocenjevanju relativne učinkovitosti zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih zdravstvenih tehnologij. Pri tem z uporabo znanstvenih pristopov ovrednotimo dodano vrednost določenega z zdravjem povezanega izdelka ali storitve v primerjavi s standardnim ali drugim primerjalnim pristopom k obravnavi istega zdravstvenega problema. Rezultati oziroma izidi HTA služijo kot osnova za nadaljnje ekonomske ocene izdelka ali storitve ter podpirajo nadaljnje odločitve glede cen in financiranja izdelkov in storitev iz javnih sredstev.

V Republiki Sloveniji se HTA trenutno še ne izvaja v posebni ustanovi, proučujejo pa se rešitve v okviru mreženja med obstoječimi centri znanja. JAZMP trenutno ni pristojni organ za HTA, čeprav že vrsto let predvsem na področju regulacije cen zdravil izvaja nekatere s HTA povezane naloge, kot jih opredeljuje 182. člen Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19).

Administrativne in strokovne naloge, povezane s HTA, vključujejo sodelovanje JAZMP z drugimi nacionalnimi institucijami v javnem zdravstvenem sistemu pri pripravi poročil o HTA ter uporabo regulatornih in strokovnih znanj in uradnih baz podatkov JAZMP pri podpori procesom vrednotenja izdelkov in storitev v nacionalnem in mednarodnem okolju.

JAZMP poleg tega sodeluje v projektu Evropske unije EUnetHTA Joint Action 3 (2016 – 2020), kjer se izvajajo aktivnosti HTA na ravni EU. JAZMP je vključena  kot ena od dveh pridruženih organizacij (sodeluje še Nacionalni inštitut za javno zdravje) Ministrstvu za zdravje, ki je v projektu prevzelo vlogo nacionalnega partnerja. JAZMP je dejavno vključena v implementacijske aktivnosti tega EU projekta v okviru treh (od sedmih) delovnih paketov. V okviru implementacijskih aktivnosti gre za skupno pripravo in oblikovanje podatkov o rezultatih  vrednotenja zdravstvenih tehnologij z visoko prioriteto (WP4), ki temeljijo na uporabi v preteklih nekaj letih pripravljenih EUnetHTA metodologij in priporočil. Skupne HTA ocene bodo kasneje implementirane na nacionalnem nivoju (WP7), pri čemer se bodo v procesu odločanja v državi članici upoštevali tudi potrebni dodatni dokazi (WP5) in do določene stopnje tudi morebitna specifika nacionalnih zdravstvenih potreb. V splošnem je cilj projekta EUnetHTA JA3 povečanje uporabnosti, kakovosti in učinkovitosti skupnega dela pri HTA na ravni EU ter s tem izboljšanje podpore oblikovanju politik in odločitvam v zdravstvenih sistemih.

JAZMP v koordinaciji Ministrstva za zdravje sodeluje tudi pri vključevanju R Slovenije v pobudo Evropske komisije za okrepitev sodelovanja v EU na področju HTA, katerega cilj je razvoj bodočega modela trajnega sodelovanja na področju HTA na ravni EU.

Vaša vprašanja, predloge in komentarje, ki so povezani z vrednotenjem zdravstvenih tehnologij, lahko posredujete po elektronski pošti na naslov: 

Scroll to Top