Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (VZT – HTA)

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (VZT, angl. Health Technology Assessment – HTA) pridobiva na svojem pomenu kot del sistemskih pristopov, ki prebivalcem Republike Slovenije in Evropske unije zagotavljajo dostopnost do pomembnih zdravil. V prvi vrsti je VZT-HTA namenjeno ocenjevanju relativne učinkovitosti zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih zdravstvenih tehnologij. Pri tem z uporabo znanstvenih pristopov ovrednotimo dodano vrednost določenega z zdravjem povezanega izdelka ali storitve v primerjavi s standardnim ali drugim primerjalnim pristopom k obravnavi istega zdravstvenega problema. Rezultati oziroma izidi VZT-HTA služijo kot osnova za nadaljnje ekonomske ocene izdelka ali storitve ter podpirajo nadaljnje odločitve glede cen in financiranja izdelkov in storitev iz javnih sredstev.

V Republiki Sloveniji se VZT-HTA trenutno še ne izvaja v posebni ustanovi, proučujejo pa se rešitve v okviru mreženja med obstoječimi centri znanja. JAZMP trenutno ni pristojni organ za VZT-HTA, čeprav že vrsto let predvsem na področju regulacije cen zdravil izvaja nekatere z VZT-HTA povezane naloge, kot jih opredeljuje 182. člen Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14).

Administrativne in strokovne naloge, povezane z VZT-HTA, vključujejo sodelovanje JAZMP z drugimi nacionalnimi institucijami v javnem zdravstvenem sistemu pri pripravi poročil o VZT-HTA ter uporabo regulatornih in strokovnih znanj in uradnih baz podatkov JAZMP pri podpori procesom vrednotenja izdelkov in storitev v nacionalnem in mednarodnem okolju.

JAZMP poleg tega sodeluje v projektu Evropske unije Opens external link in new windowEUnetHTA Joint Action 3 (2016 – 2020), kjer se izvajajo aktivnosti VZT-HTA na ravni EU. JAZMP je vključena  kot ena od dveh pridruženih organizacij (sodeluje še Nacionalni inštitut za javno zdravje) Ministrstvu za zdravje, ki je v projektu prevzelo vlogo nacionalnega partnerja. JAZMP je dejavno vključena v implementacijske aktivnosti tega EU projekta v okviru treh (od sedmih) delovnih paketov. V okviru implementacijskih aktivnosti gre za skupno pripravo in oblikovanje podatkov o rezultatih  vrednotenja zdravstvenih tehnologij z visoko prioriteto (WP4), ki temeljijo na uporabi v preteklih nekaj letih pripravljenih EUnetHTA metodologij in priporočil. Skupne VZT-HTA ocene bodo kasneje implementirane na nacionalnem nivoju (WP7), pri čemer se bodo v procesu odločanja v državi članici upoštevali tudi potrebni dodatni dokazi (WP5) in do določene stopnje tudi morebitna specifika nacionalnih zdravstvenih potreb. V splošnem je cilj projekta EUnetHTA JA3 povečanje uporabnosti, kakovosti in učinkovitosti skupnega dela pri VZT-HTA na ravni EU ter s tem izboljšanje podpore oblikovanju politik in odločitvam v zdravstvenih sistemih.

JAZMP v koordinaciji Ministrstva za zdravje sodeluje tudi pri vključevanju R Slovenije v pobudo Evropske komisije za okrepitev sodelovanja v EU na področju VZT-HTA, katerega cilj je razvoj bodočega modela trajnega sodelovanja na področju VZT-HTA na ravni EU.

Vaša vprašanja, predloge in komentarje, ki so povezani z vrednotenjem zdravstvenih tehnologij, lahko posredujete po elektronski pošti na naslov: Opens window for sending emailhta@jazmp.si