Informacije s področja regulative

Ta del spletne strani omogoča dostop do informacij, ki se nanašajo na področje regulative zdravil za uporabo v humani medicini.

Vprašanja, predloge in pobude lahko posredujete na:

  • Sektor za regulativo zdravil za uporabo v humani medicini: srz-h@jazmp.si
  • Sektor za regulativo zdravil za uporabo v humani medicini s posebnim dovoljenjem: srzhpd@jazmp.si