Oglaševanje zdravil

Oglaševanje zdravil so vse oblike obveščanja, vključno z obveščanjem od vrat do vrat, propagiranjem ali spodbujanjem, ki je namenjeno pospeševanju predpisovanja, izdajanja, prodaje ali uporabe zdravil. Imetniki dovoljenj za promet z zdravilom lahko oglašujejo zdravila v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 57/2014) in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, tj. Pravilnikom o oglaševanju zdravil (Uradni list RS, št. 105/10).

Imetniki dovoljenja za promet z zdravilom morajo pred začetkom oglaševanja zdravil pri JAZMP priglasiti strokovne sodelavce za oglaševanje zdravil za vpis v register strokovnih sodelavcev za oglaševanje zdravil. Predpisani obrazec za vpis v register strokovnih sodelavcev za oglaševanje zdravil je dostopen na  internetni strani JAZMP.

JAZMP vodi in objavlja javno dostopna registra strokovnih sodelavcev za oglaševanje zdravil:

Scroll to Top