Prijave na javni natečaj za direktorja JAZMP odprte

Komisija za izvedbo javnega natečaja v izbirnem postopku za mesto direktorja JAZMP obvešča, da je dne 6.8.2015 potekalo odpiranje prispelih prijav na javni natečaj za direktorja JAZMP. JAZMP je v roku prejela 6 popolnih prijav. V nadaljevanju postopka komisija  popolne prijave posreduje članom Sveta JAZMP, ki bo na svoji prihodnji seji obravnaval prispele prijave. Skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter mnenjem IPRS, se imen kandidatk in kandidatov ne razkriva.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top