Sporočilo za javnost o prenehanju delovanja ustanove za tkiva in celice, družbe Neocelica d.o.o.

Glede na to, da Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) v zadnjem času prejema vrsto vprašanj vezanih na prenehanje delovanja ustanove za tkiva in celice, družbe Neocelica d.o.o., objavljamo podrobnejše informacije v zvezi s tem.

Več…

Scroll to Top