Navodila za pripravo e-računov (eSlog, verzija 1.5 in 1.6) z obveznimi podatki in dodatno obveznimi podatki v skladu z veljavno zakonodajo

Izdajatelje eRačunov obveščamo, da bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila v skladu s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. list RS, št. 9/11, 109/12, 75/14, 94/14 in 75/15, v nadaljevanju Pravilnik) bo od 1. 1. 2016 dalje preverjala ali so e-računi skladni s standardom eSlog (verzija 1.5 in 1.6) oziroma vsebujejo vse obvezne podatke po standardu eSlog ter ali e-računi vsebujejo tudi naslednje dodatne obvezne podatke določene s Pravilnikom. Zato vas pozivamo, da eRačune izdajate skladno z Navodili za pripravo e-računov (eSlog, verzija 1.5 in 1.6) z obveznimi podatki in dodatno obveznimi podatki v skladu z veljavno zakonodajo.« z linkom na Navodila za pripravo e-računov (eSlog, verzija 1.5 in 1.6) z obveznimi podatki in dodatno obveznimi podatki v skladu z veljavno zakonodajo.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top