24 urna dosegljivost

24-urna dosegljivost za nujne primere:

V poslovnem času (ponedeljek, torek in četrtek od 9:00 do 15:30, sreda od 9:00 do 16:00 in petek od 9:00 do 14:30):

za področje neustrezne kakovosti zdravil na telefonski številki:

  • Tel.: + 386 41 790 133

za področje vigilanc (zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celi) na telefonski številki/faksu:

  • Tel.: +386 (0)8 2000 500
  • Faks: +386 (0)8 2000 510
  • Faks: +386 (0)8 2000 557

Izven poslovnega časa za področje neustrezne kakovosti zdravil in vigilanc (zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic) na telefonski številki:

  • Tel.: + 386 41 790 133
Scroll to Top