Neposredna obvestila za zdravstvene delavce (DHPC)

Objave pomembnih obvestil o varnosti zdravil, odobrenih s strani JAZMP in posredovanih zdravstvenim delavcem

Več

Izobraževalna gradiva za varno uporabo zdravil

Objave zadnjih različic gradiv, odobrenih s strani JAZMP in za katera imetnik DzP soglaša z objavo

Več

Anketa o spremljanju farmakovigilančnih obvestil

Anketa o spremljanju farmakovigilančnih obvestil namenjena strokovni javnosti

Več