Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini

Dne 11.februarja 2012 je stopil v veljavo Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju cen zdravil v humani medicini (Uradni list RS štev. 102/10 in 6/12). JAZMP s tem v zvezi objavlja nove različice elektronskih obrazcev B1 in B2 na svojih spletnih straneh.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top