Javni natečaj za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Svet javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Svet JAZMP) na podlagi 18. člena v povezavi z 19. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list Republike Slovenije št. 52/02 in 51/04 ter 17. in 18. člena Sklepa o ustanovitvi javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list Republike Slovenije št. 115/06) objavlja javni natečaj za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: direktor). Povezava na razpis

Scroll to Top