Omejitev uporabe kodeina pri lajšanju bolečine pri otrocih

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je pregledal poročila o resnih neželenih učinkih in primerih smrti pri otrocih, ki so za lajšanje bolečine prejemali kodein. Večina primerov je obravnavala otroke po operativni odstranitvi nebnic ali žrelnic zaradi obstruktivne apneje v spanju (pogoste prekinitve dihanja v spanju). Več…

Scroll to Top