Raziskava tržišča glede ponudbe poslovnih prostor za najem

Na Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) trenutno opravljamo raziskavo tržišča glede ponudbe poslovnih prostor za najem. Prostor, ki je predmet najema, se bo uporabljal izključno za dejavnosti JAZMP in s tem povezanih storitev. Odločitev o selitvi bo sprejeta na podlagi cenovne in lokacijske ponudbe na tržišču.

V kolikor imate na razpolago prostore, ki zadostujejo zahtevam opisanimi v prilogi, vas vabimo, da nam pošljete ponudbe. Zahteve v splošnem delu so obvezujoče, glede razporeditve in velikosti prostorov pa so odstopanja možna.

Če potrebujete še kakšne dodatne informacije smo vam na voljo na naslednjem naslovu: 

Dodatek:

JAZMP je na podlagi 50. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34711, 42/12, 24/13 in 10/14, v nadaljevanju: uredba) opravila raziskavo tržišča, v kateri je preverila ponudbe na zunanjem trgu glede poslovnih prostorov za najem in z najugodnejšimi ponudniki opravila pogajanja. Na podlagi zaključene tržne raziskave in po opravljenih pogajanjih je JAZMP opredelila najprimernejšega in najugodnejšega ponudnika. 

Dodatek z dne 6.10.2014:

Na podlagi zaključene tržne raziskave in po opravljenih pogajanjih je JAZMP, v skladu z že prej omenjeno uredbo, na dan 6.10.2014, sklenila najemno pogodbo z izbranim ponudnikom Adriatic Slovenica d.d., za prostore na lokaciji PHS, Slovenčeva 22.

Scroll to Top