Obvestila za javnost

EMA podpira uporabo deksametazona pri COVID-19 pacientih na podporni terapiji s kisikom ali mehanski ventilaciji

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) na Evropski agenciji za zdravila (EMA) je končal pregled rezultatov dela kliničnega preskušanja …

EMA podpira uporabo deksametazona pri COVID-19 pacientih na podporni terapiji s kisikom ali mehanski ventilaciji Več »

PRAC priporočil odvzem dovoljenja za promet z ulipristalacetatom za zdravljenje miomov maternice

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) je po pregledu podatkov o varnosti potrdil, da lahko zdravila z ulipristalacetatom, ki se uporabljajo za zdravljenje miomov maternice (Esmya in generična …

PRAC priporočil odvzem dovoljenja za promet z ulipristalacetatom za zdravljenje miomov maternice Več »

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2019

JAZMP kot pristojni organ na področju zdravil in Nacionalni center za farmakovigilanco zbira in ocenjuje poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil (dNUZ), ki jih posredujejo zdravstveni delavci, imetniki dovoljenj za …

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2019 Več »

Zdravila, ki vsebujejo levprorelin v depo farmacevtskih oblikah: obvestilo za zdravstvene delavce

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC – Direct Healthcare Professional Communication) glede doslednega upoštevanja navodil za pripravo in aplikacijo zdravil, ki vsebujejo …

Zdravila, ki vsebujejo levprorelin v depo farmacevtskih oblikah: obvestilo za zdravstvene delavce Več »

Scroll to Top