Zdravila na trgu

Obvestilo imetnikom dzP in imetnikom začasnih dovoljenj za vnos/uvoz zdravil glede nitrozaminskih nečistot

V skladu z zaključki napotitvenega postopka po členu 5(3) Uredbe Komisije (EU) številka 726/2004 morajo imetniki dovoljenj za promet z zdravili pregledati proizvodne procese za vsa zdravila sinteznega izvora in …

Obvestilo imetnikom dzP in imetnikom začasnih dovoljenj za vnos/uvoz zdravil glede nitrozaminskih nečistot Več »

Obveščanje zdravnikov o dobavljivosti zdravil brez dovoljenja za promet s seznama nujno potrebnih zdravil

Na podlagi 147. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljevanju: ZZdr-2) je za zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet z zdravilom, prepovedano oglaševanje. Za oglaševanje štejejo …

Obveščanje zdravnikov o dobavljivosti zdravil brez dovoljenja za promet s seznama nujno potrebnih zdravil Več »

Scroll to Top