Obvestila za imetnike dovoljenj za promet

EMA opominja zdravnike, naj uporabijo Tecentriq v kombinaciji z nab-paklitakselom za zdravljenje raka dojke

EMA opominja zdravnike, naj uporabijo Tecentriq (atezolizumab) samo v kombinaciji z nab-paklitakselom in ne s konvencionalnim paklitakselom, za zdravljenje bolnikov z lokalno napredujočim ali metastatskim trojno negativnim neoperabilnim rakom dojke. …

EMA opominja zdravnike, naj uporabijo Tecentriq v kombinaciji z nab-paklitakselom za zdravljenje raka dojke Več »

EMA podpira uporabo deksametazona pri COVID-19 pacientih na podporni terapiji s kisikom ali mehanski ventilaciji

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) na Evropski agenciji za zdravila (EMA) je končal pregled rezultatov dela kliničnega preskušanja …

EMA podpira uporabo deksametazona pri COVID-19 pacientih na podporni terapiji s kisikom ali mehanski ventilaciji Več »

EMA začenja pregled deksametazona za zdravljenje odraslih s COVID-19, ki potrebujejo dihalno podporo

EMA izvaja pregled rezultatov kliničnega preskušanja RECOVERY, ki je med drugim obravnavalo uporabo deksametazona pri zdravljenju bolnikov s COVID-19, sprejetih v bolnišnico. Namen tega dela preskušanja je bil opredeliti vpliv …

EMA začenja pregled deksametazona za zdravljenje odraslih s COVID-19, ki potrebujejo dihalno podporo Več »

Zaščitni elementi – Posodobljen dokument vprašanj in odgovorov

JAZMP je objavila posodobljen dokument Vprašanja in odgovori v povezavi z uvedbo zaščitnih elementov na barvne osnutke ovojnine, ki ga lahko najdete na povezavi https://www.jazmp.si/humana-zdravila/zascitni-elementi/pogosta-vprasanja-in-odgovori/. Vsa vprašanja v zvezi z …

Zaščitni elementi – Posodobljen dokument vprašanj in odgovorov Več »

obvezna oddaja vlog v obliki eCTD tudi za zdravila, ki so pridobila DzP po nacionalnem postopku

Na strani JAZMP Vloge v elektronski obliki je objavljen nov dokument: Vprašanja in odgovori: Obvezna oddaja vlog v obliki eCTD tudi za zdravila, ki so pridobila DzP po nacionalnem postopku …

obvezna oddaja vlog v obliki eCTD tudi za zdravila, ki so pridobila DzP po nacionalnem postopku Več »

Obvestilo o spremembi poimenovanja zdravil, ki vsebujejo učinkovino v liposomski obliki, z namenom zmanjšanja medicinskih napak

Evropska agencija za zdravila (EMA) je v sodelovanju z Odborom za zdravila za uporabo v humani medicini (v nadaljevanju: Odbor CHMP) in Koordinacijsko skupino za zdravila za uporabo v humani …

Obvestilo o spremembi poimenovanja zdravil, ki vsebujejo učinkovino v liposomski obliki, z namenom zmanjšanja medicinskih napak Več »

Ponoven poziv imetnikom DzP za posredovanje kod zdravil, uporabljenih v edinstvenih oznakah

S 1. decembrom 2019 se je zaključilo stabilizacijsko obdobje, ki je bilo, v izogib motnjam pri izdaji zdravil, vzpostavljeno potem, ko je 9. februarja letos v državah članicah Evropske unije …

Ponoven poziv imetnikom DzP za posredovanje kod zdravil, uporabljenih v edinstvenih oznakah Več »

Scroll to Top