Obvestila

Alemtuzumab (Lemtrada▼): obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional...

Podpis protokola z Agencijo za zdravila in medicinske pripomočke Črne Gore (CALIMS)

    |     Obvestila za javnost

Seznanitev javnosti o podpisu Protokola o sodelovanju na področju zdravil in medicinskih pripomočkov z Agencijo za zdravila in medicinske pripomočke...

EMA priporočila začasni odvzem dovoljenja za promet z zdravilom Picato (ingenolmebutat) iz previdnostnih razlogov zaradi tveganja za razvoj kožnega raka

    |     Zdravila za uporabo v humani medicini,   Farmakovigilanca,   Obvestila za javnost

Evropska agencija za zdravila (EMA) je priporočila, naj bolniki zdravila Picato (ingenolmebutat) za katerega poteka ocena tveganja za razvoj kožnega...

Objava Seznama nujno potrebnih zdravil v humani medicini

    |     Zdravila za uporabo v humani medicini

V četrtek, 16. 1. 2020, je bil objavljen posodobljen Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini. Seznam je dostopen na spletni...

VARNOSTNA OBVESTILA ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE – NOVEMBER 2019

    |     Obvestila za javnost,   Medicinski pripomočki,   Vigilanca medicinskih pripomočkov

Obveščamo vas, da so na spletni strani JAZMP na voljo varnostna obvestila za medicinske pripomočke, ki jih je JAZMP prejela s strani proizvajalcev ali...

Poziv imetnikom dovoljenj za promet z zdravilom in proizvajalcem zdravil

    |     Obvestila za javnost

Od 9. februarja 2019 se državah članicah Evropske unije uporablja Delegirana uredba Evropske komisije (EU) 2016/161, ki predpisuje obvezno nameščanje...

Nov obrazec za poročanje o zapletu z medicinskimi pripomočki

    |     Obvestila za javnost,   Medicinski pripomočki

S 1.1.2020 postane za poročanje o zapletu z medicinskim pripomočkom s strani proizvajalcev in predstavnikov proizvajalca obvezna uporaba novega MIR...