Obvestila

Valproat: obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional...

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) potrdil priporočilo PRAC o omejitvi uporabe kinolonov in fluorokinolonov

    |     Zdravila za uporabo v humani medicini,   Farmakovigilanca,   Obvestila za javnost

Evropska agencija za zdravila (EMA) je zaključila pregled podatkov o resnih neželenih učinkih kinolonov in fluorokinolonov za sistemsko zdravljenje...

JAZMP v zvezi z objavami ICIJ o varnosti medicinskih pripomočkov podaja izjavo za javnost

    |     Obvestila za javnost,   Medicinski pripomočki

JAZMP kot pristojni organ Republike Slovenije za medicinske pripomočke pri svojem delovanju in ukrepanju upošteva dejstvo, da izdelki, ki se...

Prošnja za prevzem vloge referenčne države članice (RMS) v postopkih za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom po MRP ali DCP

    |     Obvestila za imetnike dovoljenj za promet,   Zdravila za uporabo v humani medicini,   Obvestila za javnost

JAZMP s tem obvestilom izraža pripravljenost prevzema vloge RMS in imetnikom dovoljenj za promet z zdravili sporoča, da ima za leto 2019 še vedno...

Obvestilo proizvajalcem učinkovin, veletrgovcem z učinkovinami ter uvoznikom učinkovin glede letnih poročil za leto 2018

    |     Obvestila za javnost

Skladno z veljavno zakonodajo morajo proizvajalci učinkovin, vpisani v register proizvajalcev učinkovin, veletrgovci  z učinkovinami, vpisani v...

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil prispeva k njihovi varnejši uporabi

    |     Zdravila za uporabo v humani medicini,   Farmakovigilanca,   Obvestila za javnost

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke sodeluje v mednarodni medijski kampanji, ki v okviru tedna ozaveščanja, to je od 19. do 23....

Smernice za izdelavo ocene tveganja za magistralna in galenska zdravila

    |     Obvestila za javnost

V skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18 ter 71/2018, nadaljevanju Pravilnik) mora izvajalec...