Obvestila

PRAC priporočil omejitev uporabe zdravila za zdravljenje raka prostate Xofigo

    |     Zdravila za uporabo v humani medicini,   Farmakovigilanca,   Obvestila za javnost

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je priporočil omejitev uporabe zdravila Xofigo...

Strokovno posvetovanje ob predstavitvi četrte izdaje formulariuma slovenicuma (fs 4.0)

    |     Farmakopeja,   Obvestila za javnost

JAZMP napoveduje tradicionalno enodnevno strokovno posvetovanje, namenjeno predstavitvi novosti, ki jih prinaša četrta izdaja FS 4.0. Posvetovanje bo...

Obvestilo za ponudnike IKT rešitev

    |     Obvestila za javnost

Obveščamo vas, da smo 12.7.2018 v objavo na Portal eNaročanje poslali javno naročilo z naslovom »Vzpostavitev in vzdrževanje centralnega...

Obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional...

Obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional...

Evropska Agencija za Zdravila (EMA) obravnava primer prisotnosti nečistote v zdravilih, ki vsebujejo učinkovino valsartan, proizvedeno v podjetju Zhejiang Huahai

    |     Obvestila za javnost

Odpoklic določenih zdravil, ki vsebujejo valsartan, se izvaja na nivoju EU. Evropska agencija za zdravila (EMA) pregleduje zdravila, ki vsebujejo...

Obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional...