Medicinski pripomočki

Health Canada opravila varnostni pregled izdelkov, ki vsebujejo metilrozanilinijev klorid (gencijana violet)

Health Canada je opravila varnostni pregled zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, ki vsebujejo metilrozanilinijev klorid (poznan tudi pod imenom gencijana violet). Ugotovili so, da izpostavljenost tem zdravilom …

Health Canada opravila varnostni pregled izdelkov, ki vsebujejo metilrozanilinijev klorid (gencijana violet) Več »

VARNOSTNA OBVESTILA ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE – MAREC 2020

Poleg varnostnega obvestila mora proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik proizvajalca predložiti JAZMP tudi poročilo o varnostnih korektivnih ukrepih skladno s 15. členom Pravilnika o vigilanci medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, …

VARNOSTNA OBVESTILA ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE – MAREC 2020 Več »

Scroll to Top