Zdravila za uporabo v veterinarski medicini

Health Canada opravila varnostni pregled izdelkov, ki vsebujejo metilrozanilinijev klorid (gencijana violet)

Health Canada je opravila varnostni pregled zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, ki vsebujejo metilrozanilinijev klorid (poznan tudi pod imenom gencijana violet). Ugotovili so, da izpostavljenost tem zdravilom …

Health Canada opravila varnostni pregled izdelkov, ki vsebujejo metilrozanilinijev klorid (gencijana violet) Več Ā»

Smernice Evropske Komisije za imetnike dovoljenj za promet z zdravili, proizvajalce zdravil in učinkovin ter veletrgovce z zdravili in učinkovinami v zvezi z regulativnimi pričakovanji in prožnostjo v času pandemije COVID-19

Evropska Komisija je v sodelovanju z EMA in Koordinacijsko skupino za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CMDv) v zvezi z regulativnimi pričakovanji in prožnostjo za zagotavljanje dostopnosti zdravil za …

Smernice Evropske Komisije za imetnike dovoljenj za promet z zdravili, proizvajalce zdravil in učinkovin ter veletrgovce z zdravili in učinkovinami v zvezi z regulativnimi pričakovanji in prožnostjo v času pandemije COVID-19 Več Ā»

Smernice Evropske Komisije za imetnike dovoljenj za promet z zdravili, proizvajalce zdravil in učinkovin ter veletrgovce z zdravili in učinkovinami v zvezi z regulativnimi pričakovanji in prožnostjo v času pandemije COVID-19

Evropska Komisija je v sodelovanju z EMA, Koordinacijsko skupino za zdravila za uporabo v humani medicini (CMDh) ter GMP/GDP Inspectors working group izdala dokument v obliki vpraÅ”anj in odgovorov (Q&A) …

Smernice Evropske Komisije za imetnike dovoljenj za promet z zdravili, proizvajalce zdravil in učinkovin ter veletrgovce z zdravili in učinkovinami v zvezi z regulativnimi pričakovanji in prožnostjo v času pandemije COVID-19 Več Ā»

Obvestilo o možnem vplivu izbruha koronavirusa (COVID-19) na oskrbo trga z zdravili v Republiki Sloveniji ter aktivnostih, ki potekajo na EU ravni

Izbruh koronavirusa (COVID-19) na Kitajskem in Å”irjenje virusa v Evropi bi lahko vplivalo na oskrbo trga z zdravili tudi v Republiki Sloveniji, tako z vidika povečanih potreb po zdravilih kot …

Obvestilo o možnem vplivu izbruha koronavirusa (COVID-19) na oskrbo trga z zdravili v Republiki Sloveniji ter aktivnostih, ki potekajo na EU ravni Več Ā»

Obvezna oddaja vlog v formatu eCTD in VNeeS tudi za vloge po NP

Na podlagi določil veljavne krovne strategije telematike evropskega regulatornega omrežja za zdravila, strategije eSubmission Roadmap ter harmonizacijskih smernic, zavez vodstev vseh nacionalnih pristojnih organov k spoÅ”tovanju le-teh ter skladno z …

Obvezna oddaja vlog v formatu eCTD in VNeeS tudi za vloge po NP Več Ā»

Scroll to Top