Obvestilo v zvezi z odpoklicem zdravila Kextone 32,4 g intraruminalni sistem s kontinuiranim sproščanjem za govedo (monenzin) za uporabo v veterinarski medicini

Evropska komisija je na podlagi mnenja Evropske agencije za zdravila, ki ga je pripravil Odbor za zdravila za uporabo v veteriarski medicini (CVMP) začasno odvzela dovoljenje za promet z zdravilom Kextone 32,4 g intraruminalni sistem s kontinuiranim sproščanjem za govedo (monenzin) za uporabo v veterinarski medicini in odredila odpoklic serij, ki so bile sproščene v EU.

Povzetek razlogov za začasni odvzem dovoljenja za promet z zdravilom in odpoklic:

  • neustrezna kakovost zdravila, ki je privedla do primerov, da je bil v regurgitiranem sistemu zaostanek tablet monenzina. To je privedlo do povečane nenamerne izpostavljenosti, vključno s smrtnimi primeri, neciljnih vrst (psov) in do potencialnega izostanka učinkovitosti pri govedu.
  • Odpoklic se je v Sloveniji začel 4.6.2024.
  • Zdravstveni delavci v veterini ne smejo več uporabljati zdravila Kexxtone in morajo razmisliti o drugih ustreznih možnostih.

Več informacij, vključno z Znanstveni zaključki in podlago za začasni odvzem (umik) dovoljenja za promet z zdravilom je dostopnih na spletni strani Evropske komisije.

Izvedbeni sklep Komisije

Priloga I – znanstveni zaključki in podlaga za začasni umik dovoljenja za promet z zdravilom

Scroll to Top