Seznam nacionalnih identifikatorjev s šiframi proizvodov (PC)

JAZMP objavlja seznam nacionalnih identifikatorjev zdravil skupaj s šiframi proizvodov (PC), ki so jih posredovali deležniki, za potrebe izvajanja Delegirane uredbe komisije EU 2016/161, ki se je začela uporabljati 9. februarja 2019 v vseh državah članicah EU.

Deležnike, ki potrebujejo omenjene podatke obveščamo, da je lahko na en nacionalni identifikator zdravila vezanih več šifer proizvoda.

Zadnji veljavni seznam nacionalnih identifikatorjev zdravila skupaj s šiframi proizvoda.

Scroll to Top