Gradiva

  • Prezentacija JAZMP z dne 18.04.2018 – Združenje zdravstvenih zavodov – Prezentacija
  • Informacijska zloženka glede EU predpisov o zaščitnih elementih za zdravila – Zloženka
  • Informativni video Evropske komisije o zaščitnih elementih →link na (audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-166495)
  • Postopki za obvladovanje odzivov in alarmov – Slovenska verzija – povezava
  • Postopki za obvladovanje odzivov in alarmov – Angleška verzija – povezava
Scroll to Top