Zdravila za uporabo v veterinarski medicini

Začasni odvzem dovoljenja za promet z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo pomožno snov dietanolamin

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je odločil, da je potrebno določiti najvišjo dovoljeno količino zaostankov za dietanolamin. Ker je pomožna …

Začasni odvzem dovoljenja za promet z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo pomožno snov dietanolamin Več »

POŠKODBE OČI PRI LJUDEH PO NENAMERNI IZPOSTAVLJENOSTI OČI ZDRAVILU OSURNIA GEL ZA UHO ZA PSE

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom Osurnia gel za uho za pse je po dogovoru z Evropsko agencijo za zdravila (EMA) pripravil obvestilo za veterinarje, v katerem izpostavi nevarnost poškodbe …

POŠKODBE OČI PRI LJUDEH PO NENAMERNI IZPOSTAVLJENOSTI OČI ZDRAVILU OSURNIA GEL ZA UHO ZA PSE Več »

Zdravilo Bravecto za zdravljenje infestacije s klopi in bolhami na psih je sprejemljivo za uporabo

V navodilo za uporabo bo vključen nov neželen učinek Na podlagi rednih analiz razpoložljivih podatkov o resnih stranskih učinkih in proučitve poročil o določenih obolenjih je Evropska agencija za zdravila …

Zdravilo Bravecto za zdravljenje infestacije s klopi in bolhami na psih je sprejemljivo za uporabo Več »

Posodobljena strategija eSubmission Roadmap

Evropska agencija za zdravila je 8.3.2017 objavila posodobljeno strategijo European Medicines Regulatory Network, eSubmission Roadmap.  Ključna novost strategije, ki jo je potrebno izpostaviti, je uvedba obvezne predložitve določenega elektronskega formata …

Posodobljena strategija eSubmission Roadmap Več »

Obvestilo o začasnem odvzemu dovoljenja za promet zdravila Velactis za uporabo v veterinarski medicini

Evropska agencija za zdravila (EMA) je objavila obvestilo, da zaradi resnih neželenih dogodkov, vključno z nepokretnostjo (žival obleži ali ne more vstati) in pogini, ki so bili pri govedu zabeleženi …

Obvestilo o začasnem odvzemu dovoljenja za promet zdravila Velactis za uporabo v veterinarski medicini Več »

Pregled zdravil s paracetamolom v farmacevtskih oblikah s prirejenim/podaljšanim sproščanjem za oceno tveganja za preveliko odmerjanje

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je pričel s pregledom koristi in tveganj zdravil s paracetamolom v farmacevtskih oblikah s prirejenim/podaljšanim sproščanjem …

Pregled zdravil s paracetamolom v farmacevtskih oblikah s prirejenim/podaljšanim sproščanjem za oceno tveganja za preveliko odmerjanje Več »

Scroll to Top