Informacija za zdravstvene delavce – izobraževalna gradiva, ki predstavljajo dodaten ukrep za zmanjševanje tveganj povezanih z zdravili

Namen ukrepov za zmanjševanje tveganj na področju farmakovigilance je preprečiti ali zmanjšati pogostnost neželenih učinkov pri zdravljenju z zdravili ali zmanjšati njihovo resnost oziroma vpliv na bolnika, če se neželeni učinek pojavi. Načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjševanje tveganj, vključno z oceno njihove učinkovitosti, so bistveni deli obvladovanja tveganj.

Več…

Seznam odobrenih izobraževalnih gradiv

Scroll to Top