Obvestilo – Uradni kontrolni laboratorij

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je skladno z 207. členom Zakona o zdravilih – ZZdr-2 (Uradni list RS, št. 17/2014) od JAZMP prevzel poslovne prostore, opremo, materiale za izvajanje analiznega preskušanja zdravil, dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve, ki se nanašajo na izvajanje naloge uradnega kontrolnega laboratorija. Več..

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top