Pregled inhalacijskih kortikosteroidov, ki se uporabljajo za zdravljenje kronične obstruktivne pljučne bolezni

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je začel s pregledom inhalacijskih kortikosteroidov, ki se uporabljajo za zdravljenje kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB), da bi natančneje ocenil sicer že znano tveganje za razvoj pljučnice.

Več…

Scroll to Top