Dva večja dogodka na EU/EGP ravni v organizaciji JAZMP

JAZMP je v mesecu maju, v času v okviru programa aktualnega predsedovanja v Svetu Evropske unije, v Ljubljani gostila dva večja dogodka na EU/EGP ravni.

Dvodnevnega dogodka predstojnikov nacionalnih organov, pristojnih za zdravila (HMA) se je skupno udeležilo preko 80 udeležencev na ravni visokih predstavnikov nacionalnih organov in Evropske agencije za zdravila (EMA). Udeleženci so v treh ustaljenih zasedanjih čas posvetili celovitem pregledu stanja ter ključnim strateškim vprašanjem na področju mreže. Kratek povzetek vseh obravnavanih bo objavljen na naslednji POVEZAVI.

Prav tako dvodnevnega dogodka skupnega sestanka dveh strokovnih odborov, ki delujeta v okviru Evropske Agencije za zdravila EMA: Odbora za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) in Odbora za napredno zdravljenje (CAT), se je udeležilo skupaj 50 predstavnikov nacionalnih organov in Evropske agencije za zdravila (EMA) ter Evropske komisije (EK). Udeleženci so med ostalim razpravljali in sprejeli sklepe o izboljšavah delovnega procesa obeh odborov na ravni pridobivanja podatkov o potekih izidih zdravljenja s sodobnimi zdravili, pri regulatorni obravnavi podobnih bioloških zdravil, o povečanju vloge pacientov pri delu odborov, o smernici za napredna zdravila v fazi preikušanja ter o komunikaciji odborov z javnostmi.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top