STALIŠČE JAZMP V ZVEZI S PREDLOGOM O SPREMEMBI RAZVRSTITVE KONOPLJE IN UREDITVI GOJENJA KONOPLJE

Odbor za zdravstvo Državnega zbora je na seji 7. 10. 2016 sprejel sklep, da MZ konopljo premesti iz I. skupine prepovedanih drog, pripravi ustrezne pravne podlage, ki bodo omogočile zdravljenje z medicinsko konopljo kot zdravilom in ki bodo v Sloveniji omogočale pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene. Na podlagi tega sklepa je JAZMP pristopila k aktivnostim, ki so v njeni pristojnosti in so nujno potrebne za ureditev tega področja. Več…

Scroll to Top