Zni┼żanje pristojbin za priglasitev paralelne distribucije

JAZMP je 8. 1. 2018 od Evropske agencije za zdravila (EMA) prejela potrditev, da  Republika Slovenija izpolnjuje pogoje za enoletno zni┼żanje pristojbin za priglasitev paralelne distribucije zdravil, avtoriziranih po centraliziranem …

Zni┼żanje pristojbin za priglasitev paralelne distribucije Ve─Ź »