Novosti pri pristojbinah

Tarifa JAZMP velja od 3. 3. 2018. Navodila si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.jazmp.si/index.php?id=305&L=0