OBVESTILO O DELNEM PODALJŠANJU STABILIZACIJSKEGA OBDOBJA

Ministrstvo za zdravje in JAZMP sta za namen zagotavljanja nemotene preskrbe z zdravili do 30. novembra 2019 odobrila delno podaljšanje stabilizacijskega obdobja.  Več…