Obvestilo o javni obravnavi osnutka spremembe Tarife JAZMP

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) za kritje stroškov izvajanja nalog zaračunava pristojbine, določene s Tarifo JAZMP, ki je stopila v veljavo marca 2018. …

Obvestilo o javni obravnavi osnutka spremembe Tarife JAZMP Več »