Obvestilo o javni obravnavi osnutka spremembe Tarife JAZMP

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) za kritje stroškov izvajanja nalog zaračunava pristojbine, določene s Tarifo JAZMP, ki je stopila v veljavo marca 2018. Namen uvedbe Tarife je bil zagotoviti stabilnejše financiranje, preglednejše kritje stroškov po posameznih nalogah, ki jih izvaja JAZMP in tudi zmanjšanje tveganja za bremenitev državnega proračuna. Tarifa temelji na usmeritvi, da JAZMP s pristojbinami krije stroške izvajanja vseh svojih nalog v skladu z veljavnimi predpisi in pooblastili ter stroške izvajanja razvojnih nalog.

Obvestilo

Predlog sprememb

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top