Poziv imetnikom dovoljenj za promet z zdravilom in proizvajalcem zdravil

Od 9. februarja 2019 se državah članicah Evropske unije uporablja Delegirana uredba Evropske komisije (EU) 2016/161, ki predpisuje obvezno nameščanje zaščitnih elementov na zdravila in preverjanje avtentičnosti pri izdaji. Ne …

Poziv imetnikom dovoljenj za promet z zdravilom in proizvajalcem zdravil Več »