StrateŔko, pregledno in izobraževalno srečanje (SRLM) Odbora za zdravila rastlinskega izvora (HMPC), ki deluje v okviru Evropske agencije za zdravila (EMA)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke bo 8. in 9. 12. 2021, v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU,Ā  gostila strateÅ”ko, pregledno in izobraževalno …

Več...

Srečanje Delovne skupine strokovnjakov za komuniciranje (WGCP)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke bo v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU 25. novembra 2021 gostila sestanek Delovne skupine strokovnjakov za komuniciranje …

Več...

Srečanje Delovne skupine vodij sistema kakovosti (WGQM)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke bo v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU 24. in 25. novembra 2021 gostila sestanek Delovne skupine vodij …

Več...

Drugo redno srečanje direktorjev agencij pristojnih za zdravila (HMA) v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) bo 23. in 24. novembra 2021, v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, gostila in vodila …

Več...

Sestanek Delovne skupine za homeopatska zdravila (HMPWG), ki deluje v okviru mreže vodij nacionalnih organov za zdravila (HMA)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke bo  v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU,  10.  novembra 2021, gostila sestanek Delovne skupine za homeopatska zdravila …

Več...

Redni sestanek Skupine za poenostavitev in koordinacijo kliničnih preskuÅ”anj (clinical trials facilitation and coordination group ā€“ CTFG)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke bo v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, 4. in 5. novembra 2021,  gostila redni sestanek Skupine za …

Več...

Sestanek Delovne skupinE inŔpektorjev za področje zdravil (WGEO)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) bo v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, 26. oktobra 2021, gostila 30. sestanek Delovne skupine inÅ”pektorjev …

Več...

Sestanek Odbora za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) in Odbora za zdravila za napredno zdravljenje (CAT), ki delujeta v okviru Evropske agencije za zdravila (EMA)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)  bo v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, 21. oktobra 2021, gostila sestanek Odbora za zdravila za …

Več...

49. srečanje pristojnih organov za medicinske pripomočke držav članic EU, EGP in Turčije ā€“ (Competent Authorities for Medical Devices ā€“ CAMD)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju JAZMP) bo 5. in 6. oktobra 2021 v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije gostila …

Več...

Skupni sestanek Odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) in Skupine za usklajevanje postopkov z medsebojnim priznavanjem in decentraliziranih postopkov za zdravila za uporabo v humani medicini (CMDh)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke bo danes, v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU,  gostila skupni sestanek Odbora za oceno tveganja na področju …

Več...
Scroll to Top